Portfolio > Metal Plate Prints

Tintype, Southern photogrpahy
buena Vista, Georgia 2001
Tintype
11 x 14
2001